Tag: departmental inquiry

ખાતાકીય તપાસની પુસ્તિકા

ગુજરાત સરકારના નિવૃત્ત નાયબ સચિવ શ્રી સી.પી. ઝીંઝુવાડીયા દ્વારા આ પુસ્તકમાં ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો, 1971 અને ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્ત અને અપીલ) નિયમો, 1971 ની સરળ ભાષામાં, ઊંડાણપૂર્વક સમજ આપવામાં આવી છે. તેથી હાલના અધિકારીઓ / કર્મચારીઓને અને …..

વધુ વાંચો...